Anstånden för lånen på skattekontot förlängs

Bild skatteverket anstånd

En av insatserna från regeringen var möjligheten att få skjuta upp moms och arbetsgivaravgifter som infördes 30 mars 2020. Ett anstånd med att betala som fick namnet ”Likviditetsförstärkning via skattekontot”. Anstånden innebar en möjlighet att skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Företagens möjlighet till anstånd omfattar i dag i huvudfallet sju månaders skatteinbetalningar och lämnas under som längst 24 månader.  Anstånd för moms som redovisas månadsvis respektive kvartalsvis kan beviljas för högst sex respektive två redovisningsperioder. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 24 månader.

För tusentals företag skulle anstånden löpa ut under våren 2022 vilket inneburit stora svårigheter för många företag då de på den knappa tiden inte hunnit återhämta sig och bygga upp tillräckligt med överskott och kapital för att kunna betala. Risken var uppenbar att många företag klarat krisen genom lån från skattekontot men kursat efteråt i samband med att skatteverket skulle driva in återbetalning av lånen.

Företagarförbundet har uppvaktat regeringen intensivt med att dessa anstånd måste förlängas och att mer tid måste ges till företagen för att klara av att återbetala. Samtidigt har förbundit föreslagit andra möjligheter till långsiktigare lån med låg ränta och lång återbetalningstid som hade kunnat ersätta skattelånen.

Regeringen har nu hörsammat kraven och lagt fram ett förslag som innebär att företag ska få möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare 15 månader.

I promemorian som Finansdepartementet nu remitterar föreslås det att det ska införas en möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader och att en avbetalningsplan då ska löpa samtidigt. Därmed kan företagen få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Läs mer på Regeringens sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr