Svenska småföretag näst bäst i Europa på överlevnad

Det finns ett par kritiska trösklar i uppstarten av ett nytt litet företag enligt Harry Goldman på Nyföretagarcentrum. Att klara att nå lönsamhet inom tre år och att ha den kvar efter fem. Har företaget tagit sig förbi dessa har det fina förutsättningar att stå hyggligt stabilt. I en undersökning av den brittiska lånetjänsten Money.co.uk som rankat 28 europeiska länder efter deras förmåga att skapa långsiktiga småföretag med färre än tio anställda, hamnade Sveriges mikroföretag på en andra plats med en överlevnadsgrad om 73 procent. Första platsen knep Frankrike hem med en överlevnadsgrad om 75 procent. Betydligt sämre ser det ut för våra danska grannar där överlevnadsgraden efter fem år är endast 42 procent, vilket är sämst bland de 28 länder som ingick i undersökningen. Så ser det även ut för Polen 44%, Storbritannien 43% och Island 45% har låg andel av företag som överlever fem års gränsen.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar