30 juni sista dagen att ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader

HBLiv40631small

Svenska företag har hittills kunnat få ersättning för en del av den årliga sjuklönekostnaden, men vid månadsskiftet försvinner högkostnadsskyddet. Enligt Handelsbanken känner sju av tio företagare inte till förändringen, något som kan leda till stora och oväntade utgifter.

Alla arbetsgivare i Sverige har omfattats av ett högkostnadsskydd som ger företaget ersättning för en del av den årliga sjuklönekostnaden, upp till maximalt 250 000 kronor per år. Under 2023 betalades 2,1 miljarder kronor ut i ersättning för sjuklönekostnader till 65 000 företag i Sverige. De flesta företag som fick del av skyddet hade färre än sex anställda.

– Högkostnadsskyddet har varit mer generöst för småföretag med en årlig lönekostnad under 3 miljoner kronor, säger Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken. Små företag är mer sårbara vid långvarig sjukfrånvaro och behöver nu förbereda sig på förändringen, som annars kan ge en stor och oväntad utgift.

Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Catharina Bäck har till Dagens Industri tidigare sagt att de minsta företagen kan få dubbelt så stora sjuklönekostnader när högkostnadsskyddet försvinner.

Den 30 juni är sista dagen att ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen innan högkostnadsskyddet tas bort. Därefter blir det viktigare för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot ohälsa, menar Martin Björgell.

– Små företag saknar ofta kollektivavtal, säger han. Därför behöver de själva ta ansvar för att erbjuda anställda och ägare tjänstepension med trygghetsförsäkringar som gäller vid exempelvis sjukdom eller olycksfall. De som saknar detta behöver se över sitt försäkringsskydd, speciellt som högkostnadsskyddet nu försvinner.

Enligt Martin Björgell har Handelsbanken en kostnadsfri hälsoförsäkring för kunder som har tjänstepension med sjukförsäkring. Hälsoförsäkringen hjälper företag att förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom att ge stöd till anställda som kan vara på väg in i ohälsa samt rehabilitera medarbetare som riskerar långtidssjukskrivning. Liknande hälsoförsäkringar kan finnas även hos andra aktörer, så hör med din bank eller ditt försäkringsbolag vad som gäller och vad ditt företag behöver.

Text: Stefan Hedner

Foto: Handelsbanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr