Fyra myter om pension – vad gäller?

pension03myter

Det finns flera myter och missuppfattningar om pensionen. Här reder vi ut fyra av de vanligaste. Företagare behöver ta ett större ansvar för sin egen pension, så därför är det extra viktigt att du vet vad som gäller.

1. Det kommer inte att finnas några pengar kvar när jag går i pension.

Det stämmer inte. Du tjänar själv in till din pension genom att du betalar skatt på dina inkomster. Så länge människor arbetar i Sverige kommer det att kunna betalas ut allmän pension. Ju fler som arbetar, desto mer pengar kommer in i pensionssystemet. Dessutom är pensionssystemet konstruerat för att pengarna ska räcka. Lite förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs under goda tider. Det bidrar till ett hållbart pensionssystem.

2. Jag kan inte påverka min pension alls.

Jo, det går på flera sätt. Som företagare kan du öka din allmänna pension genom att ta ut en högre lön, förutsatt att ekonomin i företaget tillåter det. Du kan också sätta av till tjänstepension, så att du inte får lägre pension än du skulle ha fått om du varit anställd och haft kollektivavtal. Ett tredje sätt att påverka pensionen är att arbeta längre. Ett enda års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har normal lön mellan 1 600 och 2 200 kronor mer i pension före skatt, hela livet ut.

3. Kvinnor missgynnas i pensionssystemet

Pensionssystemet är könsneutralt. Att kvinnor ofta har lägre pension än män beror på att kvinnor i större utsträckning arbetar inom låglöneyrken. Fler kvinnor än män arbetar också deltid. Eftersom hela livets inkomster påverkar storleken på pensionen får därför kvinnor som grupp lägre pension än män. Som kvinnlig företagare har du förstås större möjligheter att påverka din lön och därmed också din pension än om du hade varit anställd.

4. Pensionsmyndigheten säljer rådgivningstjänster

Nej, det stämmer inte. Pensionsmyndigheten ger aldrig råd om hur du ska placera din premiepension. Däremot finns det företag som mot en avgift erbjuder sig att välja, byta och förvalta din premiepension. Ibland kan de förväxlas med – eller till och med uppge att de ringer på uppdrag av – Pensionsmyndigheten. Sedan flera år tillbaka är det förbjudet att sälja rådgivning om premiepension över telefon. Har du tidigare ingått avtal med någon aktör om rådgivning eller förvaltning kan du säga upp avtalet och sluta betala för tjänsten. Vill du inte själv välja fonder i premiepensionssystemet kan du välja det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en global fondportfölj med långsiktig inriktning och låg avgift, där risken minskas automatiskt i takt med att du närmar dig pensionsåldern.

Text: Stefan Hedner

Foto: Pexels.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr