Trosa, Kungälv och Knivsta växer mest

Trosa, Sweden - July 29, 2023: View of the Trosa river with moored pleasure boats  in the picturesque seaside town of Trosa in Södermanland. Sweden.

Trosa, Kungälv och Knivsta förväntas växa mest procentuellt de närmaste fem åren, enligt SCBs nya regionala befolkningsprognoser. I absoluta tal förväntas Göteborg, Uppsala och Malmö öka mest.

År 2029 beräknas Trosas befolkning ha ökat med drygt 1 400 invånare, Kungälvs med drygt 3 800 och Knivstas med drygt 1 400 invånare.

I förhållande till deras nuvarande befolkningsstorlekar är dessa ökningar de största i landet. Trosa förväntas växa med 9,6 procent, Kungälv med 7,7 procent och Knivsta med 7,0 procent till år 2029.

Göteborg beräknas växa mest i absoluta tal, med knappt 16 200 personer, följt av Uppsala med närmare 15 300 och Malmö med nästan 12 200 personer.

SCBbefolkningsprognoser bygger på nuvarande befolkningssammansättning och måste stämma överens med nationella framskrivningar. Förändringar i samhället, såsom politiska beslut om migration, kan påverka dessa prognoser.

– Våra framskrivningar bygger på senaste årens utveckling i kommunerna, åldersstruktur och antaganden om framtida barnafödande, överlevnad, flyttmönster, invandring och utvandring, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Framskrivningarna tar inte hänsyn till kommunala satsningar på företagande, bostadsbyggande och infrastruktur. De speglar snarare en utveckling där inga sådana satsningar görs.

Totalt beräknas 33 procent av Sveriges kommuner växa med minst 1 procent till år 2029, medan 47 procent förväntas krympa. I 20 procent av kommunerna förväntas befolkningen vara relativt oförändrad.

– De flesta av kommunerna som beräknas krympa mest är små och tillhör de minsta i landet, säger Lena Lundkvist.

Se hela listan på befolkningsökningar här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr