19.500 utbildningsplatser – BRA men…

Företagarförbundet  Mathias

Tillväxtjobb kunde skapa 100.000 jobb för samma pengar! 

För en dryg vecka sedan meddelade regeringen satsningar på yrkesutbildningar som en del av höstbudgeten. Totalt satsas drygt 1,7 miljarder på yrkesvux och yrkeshögskola. Syftet är att möjliggöra omställning och främja matchning på arbetsmarknaden. Regeringen hoppas att fler utbildar sig till exempelvis undersköterskor, batteritekniker eller lokförare. Satsningen innebär 19.500 fler platser inom yrkesutbildningarna.

– Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb. Viktigt för att individer ska komma i arbete och för att stärka integrationen av utrikes födda, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister.

Ta steget fullt ut
Satsningen är i rätt riktning, säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson hos Företagarförbundet. 
Men regeringen behöver ta ett steg till ännu närmare företagen. Utbildningarna skall leda till jobb, och när utbildningen sker i anslutningen till företagen, gärna på plats i företagen ökar möjligheten till anställning. Företagarförbundets modell ”Tillväxtjobb” är en lösning som bygger på arbete och utbildning samtidigt, Dessutom till avsevärt lägre kostnader eftersom de ger skatteintäkter samtidigt! För motsvarande 1,7 miljarder kan ”Tillväxtjobb” skapa uppskattningsvis 100.000 nya jobb i små och medelstora företag.

Utbildning i kombination med arbete

Tillväxtjobb är en företagsanpassad kompetensutveckling som bygger på att företagen kan anställa en person på deltid (30%) och kompetensutveckla densamma på resten av tiden (70%) på plats i företaget. Succesivt växlas arbetstiden upp, och utbildningstiden ned för att sluta i 100 procent arbetstid efter 18 månader. Personen har då fått en kompetensutbildning som stärker den anställdes roll på företaget och de små företagen har kunnat ta rimligt stora steg i den kritiska tiden med sina första anställda.

– Arbetsmarknadens behov ska styra vilka utbildningar som ska genomföras. Tillgång till personal med rätt kompetens är viktig för Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att fortsatt attrahera nya näringslivsinvesteringar, 
säger utbildningsminister Mats Persson.

Tillväxtjobb utnyttjar potentialen i över 1 miljon småföretag
Idag är 380.000 arbetslösa i Sverige. Detta kostar samhället stora pengar i form av försörjningsstöd, bidrag, minskad konsumtion och minskade skatteintäkter. Så har det sett ut i över 20 år. Samtidigt finns det 257 000 företag med 1-9 anställda i Sverige, därtill finns det drygt 900 000 enmansföretag. Om vart tionde företag anställer en person halveras den svenska arbetslösheten. Vilket skulle skapa över 20 miljarder i skatteintäkter och dessutom sänka kostnadsposten för försörjningsstöd, utbildningsinsatser och A-kassa i olika former för mellan 30-40 miljarder. Men steget för de minsta företagen, enmansföretagen är för stort. Att gå från ensam anställd till ytterligare en person är ett jättesteg och medför ett enormt ansvar och logiskt krav på att verksamheten skall dubbla sin omsättning. Tillväxtjobb delar upp detta steg i tre mindre steg. Först ett ”tredjedels” steg. Anställd på 30 procent och kompetensutbildning på 70 procent, Ett steg till. Anställd på 60 procent och kompetensutbildad på 40 procent. Slutligen Anställd på 100 procent och en ovärderlig resurs i det lilla företaget. I och med den gradvisa ökningen av anställning har företaget kunna växa i omsättning i lagom trygg takt.  

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr