Slopad ersättning för höga sjuklönekostnader

Smiling white female trainee in clothing design studio

Regeringen vill slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader. Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är problematisk då dessa riskerar att minska drivkrafterna för att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser. Samtidigt är ersättningsnivåerna enligt regeringen relativt sett höga.

Publicerad 18 september 2023

Svenskt näringsliv protesterar och hävdar att det skapar en osäkerhet hos arbetsgivare. Samt att den logiska följden blir att många företag kommer att dra sig för att anställa personer med sjukdomshistorik.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader är en viktig trygghet för framförallt små företag. I ett litet företag slår en anställds sjukskrivning dubbelt i och med att företaget både skall betala för personen som är hemma och en ersättare för den sjuke. Det är såklart likadant för större företag, men blir inte lika känsligt i ett företag med 50 anställda om en eller två är sjuka, som i ett företag med två personer där en av dessa blir sjuk.

Ersättningen för höga sjuklöner innebär att arbetsgivare kan få ersättning för delar av den sjuklön som betalats ut under de första två veckorna av en sjukskrivning. När en anställd är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön de två första veckorna. Först efter dag 14 betalar Försäkringskassan sjukpenning. För en småföretagare får sjuklönekostnaderna stora konsekvenser om en medarbetare ofta är korttidssjuk.

Företagarna protesterar också menar att utgångspunkten måste vara att arbetsgivare endast ska betala ut ersättning för utfört arbete. Att vältra över statens ansvar för det sociala skyddsnätet på företagen kan inte vara rätt. Dessutom riskera det att hålla människor med sjukdomshistorik längre bort från arbetsmarknaden när motsatsen är det man borde göra.

Personalintensiva tjänsteföretag, där personalkostnader är den största utgifts

Företagarförbundet har länge arbetat för att ansvaret för sjuklönen bör minska. Dels genom att administrationen av sjuklönen kunde flyttas över till Försäkringskassan system som har bra förutsättningar för att den sjuke själv skall kunna anmäla sig sjuk och sköta det administrativa, vilket annars tar stora resurser för en småföretagare. Först är en person sjuk och därefter skall småföretagaren dessutom ta tid till att administrera den sjukskrivningen. Dels även för att ersättningen för sjuklöner bör höjas inte som nu sänkas eller helt försvinna.

Det är ett steg i helt fel riktning!, säger Mathias Rebane, vi måste underlätta för de minsta företagen att ha anställda och anställa, endast på detta sätt skapar vi tillräckligt många nya jobb i Sverige. Nu gör regeringen tvärtom, vilket är obegripligt!

Regeringen börjar nu arbetet med att fasa ut ersättningen vilket innebär att den sista ersättningen som arbetsgivarna får genom kreditering på skattekontot förmodligen kommer ske under 2025.

Läs mer på regeringen.se

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr