Mycket talar för lägre elpriser i vinter

Björn Björnson, affärsutvecklingschef och elexpert GodEl

Flera faktorer talar för att elpriserna i vinter ska bli lägre jämfört med förra vintern. Det menar Björn Björnson, affärsutvecklingschef och elmarknadsexpert på elbolaget GodEl.

– Framför allt är det priset på naturgas som nu har stabiliserat sig på en lägre nivå, även om priset fortfarande är högt i ett historiskt perspektiv, säger Björn Björnson. De höga naturgaspriserna var den främsta elprisdrivaren under krisen den senaste vintern.

Jämfört med för ett år sedan har även tillgången på vattenkraft och vindkraft förbättrats, samtidigt som tillgången på kärnkraft förväntas vara större både i Norden och på kontinenten. Totalt sett ger detta en förbättrad kraftbalans som verkar för lägre elpriser.

– Just nu förväntar sig marknaden priser på cirka 40 öre/kWh i elområde 1 och 2, exklusive skatter och avgifter, säger Björn Björnson. I elområde 3 och 4 förväntas priset bli 70 respektive 90 öre.

Ingenting är dock säkert. Temperaturen är den faktor som skulle kunna påverka priset mest. 

– Om vintern blir ovanligt kall i Europa ökar både el- och gasanvändningen. Det skulle kunna få elpriserna att sticka iväg ordentligt. Här i Sverige kan vindfattigt väder och eventuella problem med svensk kärnkraft också påverka.

GodEl brukar rekommendera kunder att lägga undan pengar när elpriset är lågt, för att sedan lättare kunna hantera elräkningen när priset blir högre.

– Nu när elpriserna är lägre i hela landet är det ett bra tillfälle att göra så, förutsatt att man har möjlighet, säger Björn Björnson. Att se över verksamheten och leta möjliga energieffektiviseringar är ett annat råd. Företag som kan flytta betydande förbrukningslaster mellan olika tidpunkter på dygnet kan även tjäna på att gå över till timprisavtal. Har man inte möjlighet att göra något av detta kan ett fastprisavtal vara relevant. Kom bara ihåg att fastprisavtalet inte ska ses som en spekulativ produkt för att spara pengar, utan som en försäkring där man betalar en premie för att få veta sitt elpris i förväg.

En varning till alla småföretagare har Björn Björnson också:

– Småföretag är en vanlig målgrupp för oseriösa elhandelsbolag. Undvik därför att teckna elavtal på telefon om du blir uppringd av en telefonförsäljare. Jämför istället alltid elavtal på egen hand och ta själv kontakt med de elhandelsbolag du tycker verkar vara bra. Energimarknadens jämförelsetjänst Elpriskollen.se är ett bra verktyg. Där kan man filtrera på avtal och även se vilka bolag som har fått många klagomål.

Text: Stefan Hedner

Foto: Erik Cronberg

•••

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr