Visstidsanställning i nya LAS?

Göran Smedberg rund

Vad gäller egentligen gällande de nya reglerna i LAS om visstidsanställning?

Nya LAS (LAS 2022) började tillämpas den 1 oktober 2022. Av 5 § LAS framgår i vilka fall en arbetsgivare kan anställa en arbetstagare med visstidsanställning. Sedan den 1 oktober 2022 kan en arbetsgivare anställa, förutom med vikariat och säsongsanställning, även med särskild visstidsanställning. Särskild visstidsanställning är en nyhet och ersätter den tidigare anställningsformen allmän visstidsanställning. Ändring i lagen är ganska omfattande och den säkerligen kommer att få stor betydelse för många arbetsgivare som vill anställa med visstidsanställning. Till skillnad från allmän visstidsanställning, som konverterades till en tillsvidareanställning (fast anställning) efter två års sammanlagd anställningstid, konverteras den särskilda visstidsanställningen sammanlagd anställningstid under en period av fem år. Konvertering kan alternativt ske efter tolv månaders sammanlagd anställningstid i särskild visstidsanställning när arbetstagaren har haft särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra (här gäller inte begränsningsperioden på fem år). Konverteringen sker automatiskt. Det har också införts en regel som säger att om arbetstagaren med särskild visstidsanställning har tre eller fler anställningar under en och samma kalendermånad skall även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid. Det kommer att betyda att en sådan arbetstagare kommer att komma upp till tolv månaders anställningstid snabbare än vad som gällde innan LAS 2022. För arbetsgivaren som inte vill ”sitta fast” med en arbetstagare som inte fungerar tillräckligt bra räcker det inte med att hålla koll på tolvmånaders-regeln. Redan efter nio månaders anställning har arbetstagare med särskild visstidsanställning företrädesrätt till återanställning till särskild visstidsanställning. Förenklat betyder det att om arbetsgivaren tänkt sig att ersätta arbetstagaren efter nio månaders anställning med någon annan med särskild visstidsanställning torde arbetstagaren kunna kräva återanställning. Förutsättningarna för att använda visstidsanställning har alltså försämrats ordentligt genom LAS 2022. Ett sätt att försöka lösa denna situation är genom att hyra in personal från ett bemanningsföretag i stället för att återanställa. Något som i och för sig kan vara dyrare än att anställa. Dessutom har regelverket även vad det gäller inhyrning försämrats för beställaren och bemanningsföretaget.

Advokat Göran Smedberg, Astra Advokater

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr