Växa stöd utökas – för enmansföretagare

Businesspeople talking and sharing report at office

Regeringen föreslog i höstbudgeten att Växa-stödet utvidgas att gälla de TVÅ först anställda. Förslaget omfattar en tillfällig period om 1 juli 2021–31 december 2022.

Sedan tidigare har regeringen beslutat att Växa-stödet skall permanentas och gälla för den första anställda och under de 24 första månaderna av anställningen.

Den tillfälliga utvidgningen av reglerna innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas. Nedsättningen gäller på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. De tillfälliga reglerna ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Detta gäller för enmansföretag

För att ha rätt till växa-stödet enligt de permanenta reglerna ska företaget räknas som ett enmansföretag. Med enmansföretag menas:

  • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare
  • aktiebolag som sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
  • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning.

Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Krav på anställningen

Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet:

  • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
  • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Kravet om en minsta arbetstid avser faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Om den anställde har haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar över 25 000 kr per månad ska alltså fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr