Försäkringsställe

#Tryggare skall alla vara

För att kunna få ut ersättning vid skada så kräver oftast försäkringsbolagen att du måste ha angett alla dina försäkringsställen. Med försäkringsställe menas alla platser där du bedriver verksamhet eller förvarar egendom. Kontrollera ditt försäkringsbrev. Du som har medlemsförsäkringen har däremot försäkringsskydd i hela Sverige oaktat vart du bedriver verksamhet/förvarar egendom, för att du ska vara extra trygg vid skada. 

För mer information

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra:

Tel: 060-61 25 30 

E-post: stenstaden@sakra.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar