Fler än någonsin blev medlemmar i a-kassan 2020

Fler än någonsin tidigare anslöt sig till a-kassan när nästan 270 000 personer blev medlemmar under 2020. Det är en effekt av den ökade oron på arbetsmarknaden och den snabbt stigande arbetslösheten i samband med coronapandemins utbrott. Ökningen under 2020 var 10 gånger så stor som under 2019. Nu är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

Ökningen störst i mindre A-kassor

Hotell- och restauranganställdas a-kassa +27 procent
Sveriges arbetares a-kassa                          +22 procent
Alfa-kassan                                                     +21,7 procent
Säljarnas a-kassa                                           +21,1 procent
Handelsanställdas a-kassa                          +14,6 procent

Medan ökningen i faktiska antal var störst i de stora kassorna:

Unionens a-kassa                  +68 874
Akademikernas a-kassa        +40 505
Kommunals a-kassa              +31 909
Alfa-kassan                             +27 761
Handelsanställdas a-kassa  +24 069

Fakta om a-kassan 
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar