Varför köps det inte mer Fair Transport?

Modern wagon truck transports cargo against the backdrop of a sunset. The concept of truck drivers in the field of freight and logistics, copy space, hindcarriage

Socialt ansvarstagande, miljö och trafiksäkerhet bör värderas högre i offentliga upphandlingar. Det anser Sveriges Åkeriföretag. Förra året gjorde nästan 1 500 vägtransport- och godstrafikföretag affärer med offentliga beställare för drygt 1,7 miljarder kronor. 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom vägtransport och godstrafik från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 1 474 företag inom branschen gjort affärer för 1,7 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för den största delen av de offentliga affärerna med vägtrafik- och godstrafikföretag förra året. Den största leverantören till offentlig sektor är Transportaktiebolaget i Jönköping som sålde för drygt 84 miljoner på offentlig marknad. Av landets 290 kommuner var det 281 som köpt transporttjänster under 2020, till ett totalt värde på drygt 1,3 miljarder kronor. 1 073 företag levererade transporttjänster till kommunala beställare 2020. 

Regionerna köpte transporter för 201 miljoner kronor år 2020. 247 företag levererade tjänster till landets 21 regioner. 

– Affärer med offentliga transportköpare är viktiga för många av våra medlemsföretag. Här ser vi stora möjligheter att skapa bättre förutsättningar för fler, små och medelstora företag, att bli delaktiga. Genom Fair Transport synliggör våra medlemsföretag sitt hållbarhetsarbete inom socialt ansvarstagande, miljö och trafiksäkerhet. Områden som vi önskar att offentlig upphandling börjar värdera högre, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag. 

De tio största företagen inom vägtransporter, godstrafik på den offentliga marknaden 2020 är: 

1.     Transportaktiebolaget i Jönköping 84,3 miljoner
2.     FORIA AB (publ) 81,4 miljoner
3.     Hults Åkeri och Vägmaskiner Aktiebolag72,8 miljoner
4.     Falköpings Kran & Transport AB 71,4 miljoner
5.     Mellansvenska Logistiktransporter AB54,5 miljoner
6.     GÖTEBORGS LASTBILCENTRAL EK FÖR GLC 54,3 miljoner
7.     m4 gruppen Aktiebolag50,7 miljoner
8.     Turebergs Åkeri AB49,4 miljoner
9.     LEMAN AB 49,3 miljoner
10.  Gotlands Åkericentral AB 44,4 miljoner

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr