Stödpengar når fortfarande inte fram?

SONY DSC

Hotellbranschen är en av de branscher som drabbats riktigt hårt av pandemin. Med reseförbud, restriktioner på antal sittande matgäster samt mötesförbud i större sällskap slog restriktioner undan fötterna på stora delar av hotellens intäktsben. Regeringens Omställningsstöd till de särskilt hårt drabbade av restriktioner som sjösattes under våren i år såg många som en hjälp och möjlighet att klara överlevnaden efter att man tagit lån, fått uppskov med skatt med mera. Men Skatteverket avslår ansökningarna från hotellen med motiveringen att de inte är ”direkt drabbade” av restriktionerna. Beslutet går stick i stäv med att Magdalena Andersson i samband med att hon presenterade stöden målade upp just hotell och restaurang som en utsatt målgrupp för de utökade restriktionerna och därmed potentiell mottagare av omställningsstödet.

Branschorganisationen Visita har skickat en hemställan till regeringen och kräver en omskrivning av lagen så att hotellen skall kunna omfattas av stödet.

Skatteverket gör en oerhört restriktiv bedömning. Om lagskrivningen måste förändras för att de skall ändra sin bedömning, måste det ske fort. Säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visit till DI.se

Många hotell har självklart överklagat besluten, men omprövningar kommer att ta tid och under tiden fortsätter näringen att blöda och får svårt att betala tillbaks skattelån och räntekostnader.

Läs Visitas hemställan härhttps://visita.se/app/uploads/2021/11/hemstallan-Visita-211104-.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr