Vad händer med elen?

FF Svenska kraftnÑt 1 liggande

– Södra Sverige har ett underskott av elproduktion och därför måste framförallt planerbar elproduktion nyetableras, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät. 

Samtidigt menar hon att det finns en betydande samhällsnytta för länder att samarbeta kring både produktion och överföring av el över nationsgränserna. 

– EU-regelverken inom elmarknadsområdet syftar också till detta. Om exportrestriktioner infördes skulle det ha en stor negativ effekt på både den nordiska och den europeiska elmarknaden. Då skulle vi inte heller vara säkra på att kunna importera när vi har behov, säger hon.

En stor utmaning är det svenska transmissionsnätet, det vill säga de kraftledningar som ska se till att elen kommer fram till slutkunderna.

– Det svenska transmissionsnätet består av cirka 17000 kilometer kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström. Sverige var tidigt ute med att investera i transmissionsnät och stora delar av anläggningarna börjar uppnå sina tekniska livslängder. Vi har stora investeringar framför oss för att förnya dem. 

När kommer transmissionsnätet att vara utbyggt och bättre kunna tillfredsställa efterfrågan och behoven i södra Sverige?  

– Svenska kraftnät har för åren 2022–2031 planerat för reinvesteringar på cirka 46 miljarder kronor för att hantera ett nät som är i behov av förnyelse, samtidigt som vi genomför anslutningsprojekt, systemförstärkningar och marknadsintegration för drygt 49 miljarder kronor för att täcka identifierade behov. Totalt kommer Svenska kraftnät de kommande tio åren göra investeringar på närmare 100 miljarder kronor i det svenska stamnätet, säger Lotta Medelius-Bredhe.

I samband med dessa reinvesteringar byggs ledningar och stationer för att klara mer effekt än tidigare. På många ställen ersätts äldre 220 kV-nät med 400 kV-nät och då räknar Svenska kraftnät med att kunna förnya på ett sätt som kraftigt ökar kapaciteten i det nya nätet.

Peter Fredriksson

På bilden – Lotta Medelius-Bredhe. Foto: Kristofer Samuelsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr