Uppåt för industrin i januari.

Industrins orderingång som ofta får känneteckna hur företagsamheten mår visade trend uppåt i januari. Orderingången ökade med 2,2 procent jämfört med samma månad förra året.

Störst ökning hade gruvor och mineralutvinningsindustrin som ökade med 17,3 procent jämfört med december. Utvecklingen i industrins totala orderingång var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med december minskade hemmamarknaden med 1,3 procent medan exportmarknaden ökade med 7,2 procent, båda i säsongrensade tal.

Läs mer på SCB här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar