Ungdomsarbetslösheten över 25% – då höjer regeringen arbetsgivaravgifterna för unga!

Företagarförbundet  Mathias

169 800 ungdomar mellan 15-24 år var arbetslösa i februari. Det motsvarar 26,4 procent av arbetskraften i åldersgruppen enligt ekonomifakta. Att få in unga på arbetsmarknaden och lära dem hur en arbetsroll samhället ser ut och fungerar är viktigt, för ungdomarna, för skatteintäkterna, för välfärden, för att hålla unga borta från kriminalitet, för att minska psykisk ohälsa, listan kan göras lång med positiva effekter med inträdet i arbetslivet för unga.

Sverige har avsevärt högre arbetslöshet jämfört med de flesta länderna i Europa. Ändå väljer regeringen att höja arbetsgivaravgiften från den 1 april i år. Höjningen sker från 19,73 procent till 31,42 procent. Vilket fördyrar företagens möjligheter att anställa unga och därmed försvårar för de unga att komma in på en arbetsplats.

Det är obegripligt att en regering som säger sig vilja fokusera på arbetslinjen och att fler skall ha arbete, gör precis tvärtemot vad deras mun säger. Säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, företagarförbundet

Företagarförbundets medlemmar säger sig vilja och kunna anställa fler om kostnaderna för att anställa minsker. Små och medelstora företag uppgår till över 1 miljon företag. Om bara vart tionde företag anställde en ung person skulle ungdomsarbetslösheten mer än halveras och vi skulle ha den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa istället för att ligga bland de högsta. Fortsätter Mathias Rebane. Företagarförbundet har föreslagit sänkningar av arbetsgivaravgiften i allmänhet för att företagen skall anställa både unga och övriga som står till arbetsmarknadens förfogande. Vi har också föreslagit en sänkning av arbetsavgiften för de unga ner till nivå med den rabatt till personer födda 1999–2003 under sommarmånaderna under sommaren 2022. Då skulle arbetsgivaravgiften landa på 10,21 procent. Men det har regeringen inte lyssnat på utan istället genomfört en höjning.

Vi kommer fortsätta att kämpa för att unga skall få lättare att komma in på arbetsmarknaden och för att företagen skall ha ett incitament för att ta det ansvar det innebär att anställa och träna unga in i arbetsrollen. Avslutar Mathias Rebane

Läs mer om hur höjningen slår mot företag på TN här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr