Kompanjonsavtal

Anneli Blomquist

Jag ska snart starta upp ett företag tillsammans med en bekant. Bolaget kommer att bedrivas som ett aktiebolag och vi kommer att äga vardera 50 % av aktierna. En sak vi har diskuterat är vad som händer om någon av oss skulle separera från vår fru respektive sambo. Vi har förstått att denne då kan få del i vårt bolag och det vill vi undvika. Min fråga är därför vad som händer med bolaget om någon av oss separerar från vår respektive? Har min sambo och min kompanjons fru rätt till del av bolaget? Vad kan vi göra för att undvika detta?

Med vänlig hälsning Patrik. 

Hej Patrik. Eftersom du är sambo och din kompanjon är gift gäller olika regler.

Eftersom du är sambo är det sambolagens bestämmelser som reglerar vad som utgör så kallad samboegendom och vad som utgör enskild egendom. Som sambor är det enbart bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk som utgör så kallad samboegendom. Det är enbart samboegendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Eftersom bolaget varken utgör bostad eller bohag utgör det inte samegendom och ska därför inte ingå i en framtida bodelning. 

Vad gäller din kompanjon så är han gift och därför gäller äktenskapsbalkens bestämmelser. Enligt äktenskapsbalkens bestämmelser är en makes egendom som utgångspunkt giftorättsgods. Bolaget utgör därför, som utgångspunkt, giftorättsgods. Detta innebär att värdet av din kompanjons andel av bolaget ska tas upp som en tillgång på hans sida vid en eventuell framtida bodelning. Det finns undantag från denna regel. Ett sådant undantag är om makarna genom äktenskapsförord har avtalat att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår inte i bodelningen. För att undvika att bolaget dras in i bodelningen har din kompanjon möjlighet att tillsammans med sin fru upprätta ett äktenskapsförord, vari det framgår att hans aktier i ert bolag utgör hans enskilda egendom. I händelse av en separation kommer bolaget då inte att ingå i bodelningen. 

Advokat Annelie Blomquist

Advokataktiebolaget Jansson&Partners 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr