Trygghetssystem för företagare

Trygghetssystemen-1269615464772Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas. Förslagen har sin grund i den utredning som presenterades under 2008, ”Trygghetssystemen för företagare”.

Utredningen har sedan lett fram till en propositionen som läggs fram för riksdagen den 30 mars 2010. I denna kortrapport sammanfattar vi och kommenterar propositionen, och jämför samtidigt med regeringens tidigare reformförslag och den tidigare utredningen för att se hur de skiljer sig åt.

FöretagarFörbundet sätter också betyg på de individuella förslagen.

Sammantaget anser vi att de tio reformerna är mycket välkomna. De innebär bland annat att det blir lättare att få ut A-kassa utan att behöva likvidera sitt företag, att den som provar företagande under ett uppbyggnadsskede får behålla sin trygghet från sitt tidigare jobb under längre tid och att reglerna för föräldrapenning för egenföretagare likställs med de som gäller för anställda.

En mycket viktig nyhet för både anställda och företagare i små företag är också att förslaget innehåller ett högkostnadsskydd i sjukförsäkringen.

Läs rapporten

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar