Idag presenterade regeringen ett konkret förslag till ett trygghetssystem för företagare. Det första i sitt slag någonsin. En färsk undersökning bland Sveriges småföretagare visar att ett utbyggt socialt skyddsnät för företagare är en av de absolut viktigaste frågorna för Småföretagarsverige. FöretagarFörbundet ger reformpaketet betyget fyra kronor av fem möjliga. – När större jämlikhet råder mellan företagare och anställda vad gäller sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring blir det mer attraktivt att starta företag i Sverige. Fler kommer att våga ta steget från anställning till företagande. Sannolikt blir det nog fler kvinnor bland nyföretagarna än vad vi sett tidigare, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Om reformpaketet antas av riksdagen blir det inte bara tryggare att bli och vara företagare, det ökar också möjligheten för småföretagare att våga anställa.

– Det nya högkostnadsskyddet i sjukförsäkringen är mycket viktigt för de småföretag där en eller flera anställda får problem med hälsan under en längre tid. Skyddet kan komma att underlätta för äldre och personer med hälsoproblem att ta sig in arbetsmarknaden, säger Camilla Littorin

Det finns några brister och viktiga delar som saknas i reformpaketet som omfattar 10 punkter. Bland annat finns det ingen samsyn och lika behandling mellan företagare med olika företagsformer i sjukförsäkringen. Och företagarnas avgifter till trygghetssystemet står inte i relation till användning. Läs FöretagarFörbundets rapport här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.