Tjänstepriserna går upp

Tjänsteprisindex steg med 0,9 procent från första kvartalet 2021 till andra kvartalet 2021. Sedan det andra kvartalet 2020 har tjänstepriserna stigit med 1,9 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 0,8 procent.

Under det senaste året har priserna ökat framförallt för stödtjänster till transport samt tjänster avseende uthyrning av lokaler, som bidrog med 0,6 procentenheter respektive 0,4 procentenheter till den positiva årstakten.

Uppgången motverkades något av lägre priser för resetjänster, som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar