Omställningsstöd förlängs – fler omfattas

SONY DSC

Finansminister Magdalena Andersson meddelar att det förstärkta omställningsstödet till företag som drabbats av restriktioner skall förlängas med nio månader, från augusti 2020 till april 2021. Det hoppas finansministern skall hjälpa de hårt pressade företagen inom bland annat besöksnäringen.

– Det kommer att vara en stor lättnad för de företag som drabbats av de restriktioner som regeringen varit tvungen att vidta för att dämpa smittspridningen, säger Magdalena Andersson till TT.

Nästa vecka kommer ansökan att öppna för perioden augusti -april. Dock sänks taket från högst 75 miljoner till högst 40 miljoner kronor per företag och månad, vilket enligt Finansministern endast kommer att beröra ett fåtal bolag, då det endast var fyra bolag under förra sommaren som sökte mer än 40 miljoner. Sänkningen är ett krav från EU

Men listan över vilka restriktioner som kan berättiga till stödet utökas så att fler företag kan få hjälp. Företag drabbade av det tillfälliga serveringsförbudet av alkohol till och med den 11 april och begränsningen av öppettider på serveringsställen till den 30 juni kan få det förstärkta stödet. Dessutom har reglerna justerats för att öppna för bättre stöd till säsongspräglad verksamhet.

Eventuellt förlängs stödet att omfatta även maj-september 2021. Det beror dock på vilka restriktioner som kommer att gälla under augusti och september.

FAKTA

Företaget som söker det nya förstärkta omställningsstödet ska bedriva näringsverksamhet i Sverige och ha godkänts för F-skatt. Omsättningen ska under räkenskapsåret närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kronor.

För att få rätt till stödet krävs att företagen tappat minst 40 procent av omsättningen under perioden augusti–oktober 2020 eller 30 procent av omsättningen under resten av stödperioden. Dessutom ska ett omsättningstapp som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens omsättning ha orsakats av vissa restriktioner.

Företaget som får stödet får enligt definitionen av EU:s statsstödsregler inte ha haft svårigheter den 31 december 2019. Företaget ska även visa att möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar har uttömts.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr