Under sista kvartalet 2018 så ökade sysselsättningen och 106 000 i Sverige jämfört med samma kvartal 2017. Totalt är nu 5 131 000 i åldern 15-74 år sysselsatta. Något fler kvinnor 55 000 än män 51 000 kom i sysselsättning och totalt är nu antalet arbetslösa nere på 311 000 personer.

Sysselsättningsgraden, (andelen sysselsatta av befolkningen) fördelas enligt:

Män 70,7 procent

Kvinnor 66,4 procent

Inrikes födda 70,4 procent

Utrikes födda 62,2 procent.

 

För mer detaljer läs på SCBs hemsida