Sveriges arbetslöshet PostCorona – kan 250.000 nya jobb skapas i småföretagen?

FÖRETAGARFÖRBUNDET I ALMEDALEN Med ca 1 miljon små och medelstora företag i Sverige så behöver vart fjärde företag anställa en person så har målet med halverad arbetslöshet uppnåtts. Varför sker inte detta? Vilka hinder och trösklar står i vägen för att småföretagen skall utvecklas och anställa?

Samhället i Sverige står inför många utmaningar, men den helt överordnade är den höga arbetslösheten och de samhällskostnader den medför, både direkt och indirekt. Målet bör vara att halvera arbetslösheten och sätta 250.000 människor i arbete. Vilka reformer behöver göras och vilka insatser kan göra verkligt stor skillnad för väldigt många människors liv och ge dem en framtid med egen försörjning och ett eget jobb där de kan utvecklas och utveckla svenskt småföretagande? Företagarförbundet presenterar Tillväxtjobb från förbundets ”Reformagenda PostCorona”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar