Sveriges arbetslöshet PostCorona – kan 250.000 nya jobb skapas i småföretagen?

Reformagenda Företagarförbundet Almedalen 1 halvera arbetslöshet.001

FÖRETAGARFÖRBUNDET I ALMEDALEN Med ca 1 miljon små och medelstora företag i Sverige så behöver vart fjärde företag anställa en person så har målet med halverad arbetslöshet uppnåtts. Varför sker inte detta? Vilka hinder och trösklar står i vägen för att småföretagen skall utvecklas och anställa?

Samhället i Sverige står inför många utmaningar, men den helt överordnade är den höga arbetslösheten och de samhällskostnader den medför, både direkt och indirekt. Målet bör vara att halvera arbetslösheten och sätta 250.000 människor i arbete. Vilka reformer behöver göras och vilka insatser kan göra verkligt stor skillnad för väldigt många människors liv och ge dem en framtid med egen försörjning och ett eget jobb där de kan utvecklas och utveckla svenskt småföretagande? Företagarförbundet presenterar Tillväxtjobb från förbundets ”Reformagenda PostCorona”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr