Sverige är stabilt men kan bättre

Näringsdepartementet har nu presenterat en rapport som visar att svenskt näringsliv ligger bra till vid en internationell jämförelse. I rapporten nämns att svensk inflationstakt har varit stabil under de senaste 15 åren, att exporten har ökat som andel av BNP och att Sverige har en stark position när det gäller banklån och riskkapital, både i tidiga skeden och i expansionsskeden. På den dåliga sidan nämns att nyföretagandet är lågt i jämförelse, länk till rapporten.

Nyföretagandet är visserligen lite lägre i Sverige i jämförelse med övriga länder inom EU. Det är dock än viktigare att befintliga företag ges möjlighet att växa och att kapital finns som kan investeras. Det lockar i sin tur med sig nyföretagandet.

I Sverige finns kapital till de mest innovativa och expansiva företagen. I den bemärkelsen saknas det inte kapital. När det gäller tillväxtkapital för det vanliga småföretaget är situationen värre. Bankerna brukar inte vara så intresserade av detta. Istället måste privatpersoner ges större möjlighet att fylla finansieringsbehovet för dessa företag. När privatpersoner ges möjlighet att investera i lokala bolag som de känner till och tror på skapas en naturlig självsanering av de som känner till marknaden bäst, vilka i många fall också utgör själva marknaden.

Att skapa en situation av lokal och regional utveckling genom större eget ägande kan ske genom en rad åtgärder. FöretagarFörbundet föreslår t.ex. förbättrade 3:12 regler för bolag med låga lönesummor, att aktier i småföretag likställs med aktier i noterade bolag, skattegynnade incitament för investeringar i lokala bolag och återinvestering av de första årens vinst i form av uppstartsfondering.

Genom skatteutredningen borde det nu finnas möjlighet att ta tag i detta på allvar.

 

Marcus Gränsmark,
Näringspolitisk sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr