67 procent är positivt inställda till att behålla Rut, avdraget för hushållsnära tjänster. Det är en ökning med tio procentenheter jämfört med förra året. Stödet har ökat mest bland MP-väljare och S-väljare. Det visar en ny undersökning av Svenskt Näringsliv med drygt 1 000 tillfrågade.

Stödet för Rut har ökat kraftigt. För ett år sedan ville sex av tio personer behålla avdraget, idag är det sju av tio som är positivt inställda till avdraget, visar en opinionsmätning av Novus på uppdrag av Svenskt Näringsliv med drygt 1 000 tillfrågade under perioden 5-10 maj 2011.

Stödet har ökat mest bland MP-väljare och S-väljare. Andelen MP-väljare som var positiva till avdraget har ökat från 43 till 55 procent sedan förra året, och bland S-väljare från 33 till 49 procent.

19 procent tyckte att Rut-avdraget skulle tas bort. Det är bara bland V-väljare som det idag finns en majoritet som vill avskaffa Rut. Stödet är som starkast hos personer över 60 år, där 78 procent tycker att avdraget ska vara kvar.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.