Skatter och avgifter störst tillväxthinder

Näringslivets regelnämnd, NNR, höll ett seminarium idag och visade en ny undersökning där det framgår att det är skatter och avgifter som utgör de största tillväxthindren enligt företagarna. Hela 58 procent av företagarna i undersökningen anser det. Näst viktigast är arbetsrättsliga regelverk som LAS, där ändringar är efterfrågade, se undersökningen här.

På seminariet presenterades också resultat från en undersökning från Tillväxtanalys som visar på en stark koppling mellan tillväxt och grad av regelförenkling och regelförbättring.

Kopplingen mellan tillväxt och grad av regelförenkling i ett samhälle är ofta förbisedd. Mätningar av hur regelförenklat ett land är visar dock tydliga tecken på att välmående länder också har en hög grad av regelförenkling och regelförbättring. Ett exempel på detta är Danmark som har nått betydligt längre än Sverige i sitt förenklingsarbete. En stor skillnad mellan dessa länder är hur arbetsmarknadsreglerna ser ut och vilken effekt de har på arbetslöshet och tillväxt. Här har Sverige att lära.

FöretagarFörbundets undersökningar visar också entydigt att skatter och avgifter följt av arbetsrättereglerna är de viktigaste frågorna för småföretagarna. Nivån på arbetsgivaravgiften är ett stort tillväxthinder för de minsta företagen. Det är frågor som vi drivit under lång tid.

Andra viktiga frågor vi driver som också uppmärksammades under seminariet är vikten av sänkta kapitalskatter för att skapa ökad tillgång till kapital för att växa. Det är viktigt att prioritera ägande och eget kapital framför lånat kapital och att vi har ett skattesystem som ger incitament till det. Vidare talades om ökade möjligheter att fondera vinst i företaget.

Sammanfattningsvis behöver vårt regelverk både minska i omfattning och förbättras. Om reglerna förbättras kan också mer tid läggas på kärnverksamheten.

 

Marcus Gränsmark,

Näringspolitisk sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr