INKOMPLETT Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

Vi har generellt sett inga invändningar mot de föreslagna åtgärderna. Förslaget om utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling välkomnar vi särskilt. Vi har däremot några kommentarer till de nya förslagen angående 3:12 reglerna, se nedan.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr