Svenska kraftnät har miljarder skäl till att inte vilja ändra elprismodellen?

Företagarförbundet  Mathias

Svenska kraftnät (SVK) sågar förslagen på ny prismodell för el. Olika namn som tvåprismodellen, ”Beken” modellen eller Sverigepriser har lagts fram. Men SVK gör tummen ned. Det är inte förvånande, myndigheten tog in närmare 100 miljarder i kapacitetsavgifter under 2022, en ökning på 95-97 miljarder jämfört med ”normalår”. Företagarförbundet uppmanar Svenska Kraftnät att om man sågar den modell som syftar att göra något åt en svår situation för svenskarna så får man lägga fram ett annat förslag på lösning av elpriskrisen. Och det behöver vara en lösning som inte låter vänta på sig i 10 år. Hushållen och företagen behöver en lösning nu. 

SVK menar att prissättningsmodellen är inte förenlig med EU:s regler?
Chefsstrateg på Svenska kraftnät, Niclas Damsgaard säger till Sydsvenskan att Sverige skulle få en stämning från EU som ett brev på posten om man valde att införa en tvåprismodell liknande den som Polen, Portugal och Spanien redan gjort i EU. Men alternativet är ännu värre – att svälta ut svenska hushåll och företag? 

SVK säger  att en ny modell kan leda till ännu dyrare elpriser
Han menar också att en annan modell dessutom skulle riskera att svenska elpriser blev dyrare. Detta genom att svenska elbolag skulle välja att sälja sin el till kunder utanför Sverige. Det menar vi inte behöver ske då el producerad i Sverige kan regleras att i första hand tjäna den svenska marknaden och i andra hand marknader utanför Sverige. 

Kanske vill Svenska Kraftnät behålla nuvarande modell
Föga förvånande vill Svenska kraftnät behålla nuvarande prismodell för el. Den inbringade nämligen ofattbara 97 miljarder genom kapacitetsavgifter under 2022.  Att jämföra med 21 miljarder under 2021 och mellan åren 2011-2019 pendlade avgifterna mellan 1-2 miljarder. Inte undra på att ”nyrika” Svenska kraftnät vill ha kvar nuvarande modell. Dessa kapacitetsavgifter skall dock återbördas marknadens aktörer och därför har man satt av 77 miljarder som skall gå till det statliga elprisstödet under våren. Var övriga 20 miljarder hamnar är höljt i dunkel. En liten del skall investeras i elnätet men det rör sig om 3,7 miljarder. Det finns anledning att tro att Svenska Kraftnät talar i egna intresse när det säger att elprismodellen inte bör ändras.

Om inte? – Vilken lösning för vettiga elpriser föreslår då Svenska Kraftnät? 

Fem olika stöd bara under våren
Svenska Staten har utlovat inte mindre än fem elstöd under våren. 2st till hushållen, 1 till företagen, ett till storförbrukare av el och ett för gasanvändare. Så länge som nuvarande elprismodell inte justeras så kommer svenska medborgare och företag stå med mössan i hand och tigga stöd ett par gånger om året i många år framöver. Den osäkerheten om vilka kostnader som drabbar leder ofrånkomligt till försiktighet i investeringar och nyanställningar i ena änden. Den leder samtidigt till en försiktighet hos hushållen som med minskade inköp försämra företagens försäljning och intäkter i andra änden. Ekonomin krymper med andra ord från två håll hos företagen som står för fyra av fem nya jobb i Sverige. Låt det sjunka in.

Inte bara Svenska Kraftnät tjänar på modellen
Genom att chockhöja elpriserna till miljontals hushåll och företag pågår nu en förflyttning av gigantiska summor från de många medborgarna till ett fåtal elaktörer. Svenska kraftnät flankeras av Vattenfall, Eon, Fortum varav både Fortum och Eon dessutom flyttar ut pengarna utanför Sverige. Därtill jobbar svenska staten sannolikt övertid med att räkna alla extra momsintäkter som de kraftiga prishöjningarna medfört.

Uppmaning!
Företagarförbundet uppmanar Svenska Kraftnät att presentera en prissättningsmodell som sätter svenska hushåll och företag i främsta rummet istället för den egna kassan, stora elmarknadsaktörer och staten. Vad vi behöver är en modell som ger rimliga priser för att upprätthålla produktion och konkurrenskraft gentemot andra länder. Annars riskerar många svenska företag att gå under och därmed mister många medborgare sina jobb. Ansvaret vilar på er för att få till en förändring, återstår att se om ni vill? 

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

070-144 83 46, mathias.rebane@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr