Elstöd till företag – tidigast 30 maj

Electric plug and euro money. Concept of the increasing electricity prices.

Den 20 januari lade till slut regeringen fram en promemoria om ett elstöd för företagen. Ett förslag som redan den 18 augusti 2022 beställdes av den förra regeringen.

Förslaget om elstöd till företag innebär att ett företag, definierat som en juridisk person eller näringsidkare, efter ansökan kan ha rätt till stöd. Att stödet lämnas till juridiska personer innebär att det kan bli aktuellt både för företag och organisationer, exempelvis stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund. Även kommuner och regioner omfattas. Företaget behöver även vara elslutkund, dvs. vara ett företag vars köp av el avser eget bruk.

Stödet utgår baserat på de uttagspunkter som företaget som är elslutkund innehar. För rätt till stöd behöver

  • företaget ha rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022,
  • uttagspunkten finnas i något av de två sydligaste elområdena (elområde 3 och 4),
  • el ha tagits ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021–september 2022, och
  • eluttaget inte berättiga till elstöd enligt förordningen om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Stödet skall kunna sökas från 30 maj fram till 25 september hos Skatteverket.

Beräkningen av stödets storlek beräknas från mängden el som har tagits ut för förbrukning under oktober 2021–september 2022. Stöd lämnas med

  • 79 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i det sydligaste elområdet (elområde 4), och
  • 50 öre per kilowattimme för övriga uttagspunkter (elområde3).

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr