Svenska företag höjer hållbarhetsambitioner

Earth ball of europe and africa - sustainable and environment

En nyligen släppt rapport, ”Det hållbara företagandet”, sammanställd av Tele2 i samarbete med Ipsos, ger en djupare inblick i svenska företags inställning till och framsteg inom hållbarhetsarbete. Undersökningen inkluderade 400 ledande befattningshavare och avslöjade att hållbarhet nu är en integrerad del av företagens verksamhet i Sverige. Fler företag strävar mot att nå de högsta nivåerna av hållbarhet och denna utveckling drivs både av en vilja att bidra till samhället och av en önskan att vinna nya affärsmöjligheter.

Resultaten av undersökningen visar att ambitionsnivån för hållbarhetsarbete har ökat bland svenska företag. Nästan 1 av 5 företag har nu fullt integrerat hållbarhet i sin affärsidé, där hållbarhet antingen är en kärnfråga eller anses vara lika viktig som god lönsamhet. Detta är en nästan fördubbling jämfört med tidigare år.

Rapporten avslöjar att 7 av 10 mellanstora och stora företag har integrerat hållbarhet i sin verksamhet och arbetar med det i alla processer. Ambitionsnivån har också ökat bland mindre företag.

Stefan Trampus, affärsområdeschef på Tele2 Företag, betonar att hållbarhet prioriteras allt högre av företagen, delvis för att bidra till samhället men också för att framtidssäkra sina verksamheter, stärka sina varumärken och vinna nya affärer. Trampus poängterar att företag som inte prioriterar hållbarhet riskerar att hamna på efterkälken. Ett seriöst hållbarhetsarbete ses nu som en förutsättning för att attrahera nya kunder, talangfulla medarbetare och säkra företagets finansiering. Han nämner även att företagen reagerar på lagkrav och ökade regleringar inom hållbarhetsredovisning, vilket förväntas öka i framtiden.

Rapporten visar också att hållbarhetsarbetet uppfattas som viktigast av företagsledningar, styrelser och ägare. Men den största ökningen märks bland medarbetare, leverantörer och samarbetspartners, vilket indikerar en bredare förståelse och engagemang för hållbarhet.

Undersökningen pekar på att företagen nu ersätter vaga ambitioner med tydligare mål och åtaganden, eftersom kraven och förväntningarna på hållbarhetsarbete fortsätter att öka. Faktum är att idag överträffar nästan 9 av 10 företag lagkraven på hållbarhet.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr