Byggbranschen mest kritiska mot kommuners företagsklimat

I en nyligen genomförd undersökning av Svenskt Näringsliv, där över 30 000 företag betygsatte företagsklimatet i sina kommuner, fick byggbranschen ett genomsnittligt betyg på 3,3 av 6, vilket är det näst lägsta resultatet bland alla branscher. Som svar på detta har Byggföretagen, en organisation som representerar byggföretag, föreslagit åtgärder för att förbättra situationen. Byggbranschen bidrar årligen med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter och de betonar vikten av att deras åsikter hörs och beaktas av kommunerna. Byggföretagen vill underlätta deltagande i upphandlingar, minska handläggningstiderna och öka tillgängligheten av byggbar mark. De lyfter också fram behovet av bättre kompetensförsörjning på grund av den betydande kompetensbristen inom branschen. Byggföretagen föreslår att bristen på yrkesarbetare, tjänstemän och chefer bör beaktas i planeringen av utbildningsmöjligheter. Av de över 30 000 företag som deltog i undersökningen var lite mer än 6 600 byggföretagare.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar