Svensk export och internationalisering

Svensk export och internationalisering

FöretagarFörbundet har ej fått SOU 2008:90 på remiss, men väljer ändå att inkomma med synpunkter.
Synpunkter på Svensk export och internationalisering

FöretagarFörbundet håller med utredarna om att främjandets fokus även framöver bör ligga på små- och medelstora företag.
FöretagarFörbundet anser vidare att det är särskilt viktigt att Exportrådets lokala närvaro runt om i Sverige bibehålls, då denna är nödvändig för att mindre företag på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig Exportrådets tjänster.

FöretagarFörbundet anser också att möjligheterna att använda sig av de exportfrämjande resurserna i samband med andra insatser som syftar till att utveckla småföretagens exportpotential bör utökas. Detta gäller exempelvis Forska & Väx. Om dessa program når signifikant framgång kan detta även väntas påverka efterfrågan på Exportrådets tjänster riktade till mindre företag.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr