Svensk export och internationalisering

Svensk export och internationalisering

FöretagarFörbundet har ej fått SOU 2008:90 på remiss, men väljer ändå att inkomma med synpunkter.
Synpunkter på Svensk export och internationalisering

FöretagarFörbundet håller med utredarna om att främjandets fokus även framöver bör ligga på små- och medelstora företag.
FöretagarFörbundet anser vidare att det är särskilt viktigt att Exportrådets lokala närvaro runt om i Sverige bibehålls, då denna är nödvändig för att mindre företag på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig Exportrådets tjänster.

FöretagarFörbundet anser också att möjligheterna att använda sig av de exportfrämjande resurserna i samband med andra insatser som syftar till att utveckla småföretagens exportpotential bör utökas. Detta gäller exempelvis Forska & Väx. Om dessa program når signifikant framgång kan detta även väntas påverka efterfrågan på Exportrådets tjänster riktade till mindre företag.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar