De flesta småföretagare åker inte på sportlov. Trots sportlovslediga barn har de helt enkelt inte tid att ta ledigt. Nästan nio av tio småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan och 15 procent arbetar mer än 60 timmar. Det framkommer i en ny undersökning från FöretagarFörbundet där 1 464 småföretagare har tyckt till.

– Vi har följt småföretagarnas arbetstider under flera år och arbetsbelastningen är fortfarande hög, trots att det går allt bättre för Småföretagarsverige. Att som företagsledare vara borta en vecka under högsäsong är för många småföretagare helt otänkbart, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Undersökningen visar också att sjuknärvaron fortfarande är stor bland småföretagare. Nästan var fjärde har jobbat trots att de har varit sjuka i årets influensa.

– Trygghetssystemet för egenföretagare med enskild firma har byggts ut. Men vi saknar förfarande bättre och mer verklighetsanpassade skyddsnät för småföretagare som driver aktiebolag.  Vi vet att färre än hälften av småföretagarna har en privat sjukavbrottsförsäkring, men få utnyttjar den. Även om man kan få ersättning för att vara hemma och kurera sig, så måste jobbet ändå göras. Därför bör småföretagarnas avgifter till trygghetssystemet stå i relation till hur mycket de kan utnyttja det, säger Camilla Littorin.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i FöretagarFörbundets medlemspanel av Hero Kommunikation mellan 23 och 28 februari 2011. Totalt fullföljde 1 464 småföretagare webbenkäten.

Läs rapporten här.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.