FöretagarFörbundet har följande synpunkter. Frågorna besvaras i samma ordning som de anges i remissinstruktionen.

Hämta remissen som PDF