INKOMPLETT Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag

FöretagarFörbundet har följande synpunkter. Frågorna besvaras i samma ordning som de anges i remissinstruktionen.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar