Ny undersökning: Småföretagarna tror på ökad lönsamhet

[one_half]

Fler än hälften av småföretagarna tror att företagets avkastning kommer att öka under 2011. Nästan fyra av tio upplever att lönsamheten är bättre än genomsnittet. Detta gäller både kvinnor och män som driver företag. Men en sänkning av arbetsgivaravgiften är fortsatt den politiska åtgärd som skulle ha störst inverkan på småföretagens lönsamhet.

Det framkommer i en färsk undersökning från FöretagarFörbundet där 1 500 småföretagare har tyckt till. Undersökningen presenteras idag på ett frukostseminarium som förbundet anordnar tillsammans med Tillväxtverket, på Café Publik i PUB-huset på Hötorget, Stockholm.

– Det är glädjande att så många upplever en god lönsamhet i sina företag och att man har en mer positiv syn på sin lönsamhet idag än vid samma tidpunkt förra året. Det visar att småföretagarna är slitstarka och kreativa som konstant hittar nya sätt att överleva lågkonjunkturer. Samtidigt vet vi att fler skulle våga och vilja anställa och nå ännu högre lönsamhet om arbetsgivaravgiften sänktes rejält, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Vidare visar undersökningen att ju fler anställda ju mer positiv syn på framtida lönsamhet. Undersökningen visar också att tre av tio var lönsamma redan från företagsstarten och lika många var lönsamma efter tre år.

– Det här visar att ingen idag vet vilket företag som är morgondagens vinnare. Det är viktigt att se småföretagarna, deras villkor och lyssna på deras önskemål. Och det är viktigt att se till att det finns kapital för att kunna dels starta företag, dels ta sitt nästa utvecklingssteg.

[/one_half]

[one_half_last]

Skillnaden mellan kvinnors och mäns syn på sin lönsamhet i företaget är små. De skillnaderna man ändå kan se rör främst vilka åtgärder man kan vidta för att öka lönsamheten. För kvinnor är företagsinterna faktorer, såsom effektivisering och kostnadsbesparingar, något viktigare än för män.  Och män har något större förhoppningar på externa faktorer, så som politiska åtgärder och marknadskrafter, än kvinnor har.

– Det är viktigt att visa politiker och beslutsfattare att det inte finns några märkbara skillnader mellan kvinnors och mäns företagande. Alla företagare, oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund, lever under samma företagsvillkor och efterfrågar samma näringspolitiska åtgärder, avslutar Camilla Littorin.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i FöretagarFörbundets medlemspanel av Hero Kommunikation mellan 31 januari och 3 februari 2011. Totalt fullföljde 1520 småföretagare webbenkäten.

Läs hela rapporten här.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr