Småföretagens tid är nu!

_BEX0926_WEB_liggande

Sveriges arbetslöshet har i krisen nått nya rekordhöjder i och med kostnader för samhället för att försörja alla dessa olyckliga som mist sina jobb. Därför måste Sverige skapa (minst) 250 000 nya jobb och låta dem som idag uppbär A-kassa och försörjningsbidrag får möjlighet till egna arbeten. Alternativet är drakoniska skattehöjningar om vi ska klara välfärdskostnader för vård, skola, omsorg, polis, försvar, infrastruktur med mera. Så många jobb kan inte Sveriges stora industriföretag skapa, även om det nu hurras över upp emot 20 000 nya jobb i Norrland. Sveriges största företag, de med över 250 anställda är nämligen inte fler än drygttusen företag och sysselsätter en miljon anställda. Att dessa skulle öka sin personalstyrka med motsvarande 25 procent är det ingen som tror på, varken politiker eller ledningar i storföretagen.

Nej – Sverige måste vända blicken mot den dryga miljon små och medelstora företag som idag sysselsätter 1,7 miljoner anställda. Om vi kan förmå vart fjärde företag att anställa en person så har vi klaratutmaningen med arbetslösheten. Och för att klara det måste vi fokusera på de trösklar som finns för de minsta företagen och som hindrar dem, eller gör dem tveksamma till, att anställa.

”Om vi kan förmå var fjärde företag att anställa en person så har vi klarat utmaningen med arbetslösheten.

• Sänk arbetsgivaravgiften. (Almega har räknat på att 3 procents sänkning skulle skapa ca 100 000 jobb.)

• Etablera Företagarförbundets förslag Tillväxtjobb, där företagen kan anställa och kompetensutveckla samtidigt (En sorts moderna lärlingsjobb som omfattar alla företag och branscher.)

• Flytta sjuklöneansvaret och administrationen från företagen till Försäkringskassan.

• Genomför förenklingarna av LAS för att småföretag enklare ska kunna kompetensväxla.

• Tillsätt en Småföretagarminister som får ansvaret för att detta och andra förenklingar för småföretagare sker, så kommer arbetslösheten att lösas av Sveriges jobbskapare inom nästa mandatperiod.

MATS ASSARSSON ORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr