Regeringen prioriterar tomma löften framför verkliga insatser

Mats och Mathias 2021

Att förlänga företagsakuten som regeringen gjorde i början av juni är ingen hjälp för företagen. Det är lättja och skådespel. Företagsakuten som lovade 100 miljarder i lånestöd för att hjälpa företagen att hantera kostnader för Coronakrisen har varit ett fiasko, endast  2,6% av den avsatta summan har lånats ut, och endast 757 företag har ansökt om stödet. Samtidigt så väntar tusentals företag på besked om korttidspermittering, ansökningar som gjordes för mellan 6-9 månader sedan.

Ändra inte på ett vinnande koncept

En gyllene regel inom företagande är att ändra inte på något som fungerar bra. ”Dont fix it if it aint broken” brukar det heta. Det är en bra regel, den sparar tid och insatser från det som INTE behöver fixas till att avsätta resurser på det som är viktigt och det som behöver rättas till och utvecklas. Låta det som fungerar, rulla på och istället fokusera på att fixa det som inte bidrar till att verksamheten utvecklas och skapar värde för kunder, anställda och samhälle.

Regeringen gör tvärt om – “Dont fix it EVEN if its broken”

Näringsminister Ibrahim Baylan och finansminister Magdalena Andersson gör tvärt om. Ett bevisat dåligt koncept och stöd är företagsakuten som endast lånat ut och hjälpt XX. Denna insats förlänger de trots att de vet att den inte är verksam. Detta samtidigt som de också vet att XX företag är på fallrepet till följd av att regeringens myndighet Tillväxtverket inte klarat av att hantera alla ansökningar och att XX ärenden ligger och väntar på behandling och tusentals företag betalat ut löner till sina anställda istället för att skära ner mot löftet att få stöd till korttidspermittering. Tusentals företag är nu i den makabra situationen att de har tomt i kassan. Många har till och med tagit lån för att betala ut löner då de litat på att stödpengarna skall komma. Men när nu kassan är tom för inte Tillväxtverket betala ut stöd för det får inte ges till företag på obestånd. Ett obestånd som skapats av falska löften och senfärdig hantering av myndigheterna.

Detta makabra systemfel gör varken näringsministern eller finansministern något åt, utan istället fattar de beslut om att ett annat icke fungerande stöd skall förlängas. Obegripligt var ordet sa Bull.

”Regeringen måste klara hålla två bollar i luften samtidigt och genomföra de insatser som de lovat, annars tappar de förtroendet från hundratusentals företagare och deras anställda.” Säger Mathias Rebane, 

Det handlar om människors jobb

Lösningen som Sverige måste komma till förr eller senare är jobbskapande, riktigt jobbskapande. Detta är inte enkelt, men en början är att rikta blicken mot dem som skapar fyra av fem jobb idag – små och medelstora företag. Med närmare 1 miljon småföretag i Sverige så måste en klok regering som vill skapa jobb och välfärd på riktigt se mot dessa företag och fundera över hur trösklarna kan sänkas så att vart fjärde småföretag anställer en person? Det skulle skapa 250 000 jobb och halvera arbetslösheten.

250 000 riktiga jobb innebär skatteintäkter i storleksordningen 50-60 miljarder per år istället för kostnader motsvarande 30-40 miljarder för arbetsmarknadsinsatser och utbildningar. Vinsten för svenska folket blir närmare 100 miljarder. Med dessa skapas en starkare svensk välfärd. 

Företagarförbundet kräver en åtgärd och föreslår tre

  1. KRAV Rädda de företag och anställda som ni lovat rädda med de stödpaket som avsatts. Betala ut de pengar som reserverats för dessa nu.
  2. FÖRSLAG Möjliggör lånefinansiering med preferensaktie, vilket INTE tvingar företagen till kontrollbalansräkning och konkurs trots att de fått låna pengar till löner.
  3. FÖRSLAG Etablera företagarförbundets modell för Tillväxtjobb, som syftar till att skapa ett nytt jobb i var fjärde småföretag
  4. FÖRSLAG Sänk arbetsgivaravgiften med 3 procent det skulle skapa omkring 100.000 nya jobb.

Med bästa småföretagarhälsningar

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

www.ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr