Småföretagen står inför nya utmaningar

A digital image featuring a bearish stock market trend with red and yellow colors on a dark background, concept of financial crisis. 3D Rendering

Småföretagsbarometern 2024

Småföretagen i Sverige upplever sin andra lågkonjunktur på bara fyra år, enligt den senaste Småföretagsbarometern 2024. Den största utmaningen som småföretagare möter är en fortsatt svag efterfrågan, vilket påverkar deras tillväxt och lönsamhet negativt. Rapporten, som är Sveriges största konjunkturundersökning för småföretag och omfattar 2 000 företag med 1–49 anställda, visar på en oroande trend med försämrad lönsamhet och ökade likviditetsproblem, särskilt inom bygg- och handelssektorerna.

Barometern indikerar att lönsamheten nu är sämre än under pandemin, vilket signalerar djupgående problem inom flera branscher. Bygg- och handelsföretag är bland de mest drabbade, med betydande svårigheter att upprätthålla likviditet och hantera de ekonomiska påfrestningarna. Trots detta är framtidstron bland småföretagarna förvånansvärt stark. Många ser positivt på kommande år och hoppas på en återhämtning.

Rapporten betonar vikten av politiska åtgärder och stöd för att hjälpa småföretagen genom denna tuffa period. Företagarna, som publicerar barometern i samarbete med Swedbank, uppmanar till kraftfulla insatser för att stimulera efterfrågan och underlätta företagens ekonomiska situation. De lyfter fram behovet av minskad regelbörda och förbättrade finansieringsmöjligheter som centrala faktorer för att underlätta småföretagens tillväxt.

Sammanfattningsvis visar Småföretagsbarometern 2024 att småföretagen i Sverige står inför betydande utmaningar, men också att det finns en grundläggande optimism och vilja att övervinna dessa hinder. Genom riktade åtgärder och stöd kan småföretagen återigen bli en stark motor för Sveriges ekonomi.

  • Andra krisen på fyra år för småföretagen.
  • Lönsamhetsförsämringen är värre än under pandemin.
  • Svag efterfrågan har seglat upp som småföretagens största tillväxthinder.
  • Färre småföretag har sparade medel kvar till att hantera sin likviditet.
  • Var fjärde företagare skulle dra ned på egen lön för att hantera intäktsbortfall.
  • Handel och Bygg är de hårdast drabbade branscherna.
  • Småföretagen är optimistiska inför det kommande året.

För mer detaljerad information och fullständig analys, kan du läsa hela rapporten här.

Läs även artikel i DI här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr