Framtidsfullmakt – så funkar det!

Woman Helping Senior Neighbor With Paperwork

En framtidsfullmakt i Sverige är ett juridiskt dokument som ger en person (fullmaktshavaren) rätt att agera i en annan persons (fullmaktsgivarens) ställe om fullmaktsgivaren skulle bli oförmögen att ta hand om sina egna angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande.

Viktiga punkter om framtidsfullmakt:

  1. Syfte: Att säkerställa att fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga intressen hanteras enligt deras önskemål.
  2. Innehåll: Fullmakten kan omfatta allt från ekonomiska beslut till vårdfrågor.
  3. Aktivering: Träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut.
  4. Upprättande: Måste vara skriftlig, bevittnad av två personer och tydligt ange omfattningen av fullmakten.

Fullmaktsgivaren kan även specificera vilka beslut fullmaktshavaren får ta och inkludera eventuella begränsningar eller särskilda instruktioner. En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är beslutsförmögen.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr