Småföretagen anställer när andra drar ner

fastjobb-1242813555209Bara i de minsta företagen skapas nya fasta jobb. I den nya kortrapporten ”Småföretagen anställer när andra drar ner” visar FöretagarFörbundet att det bara är i företagen med färre än tio anställda som de fasta anställningarna ökar.

Undersökningen baseras på den nya sysselsättningsstatistiken för första kvartalet 2009 från Statistiska Centralbyrån. Det är inte bara det att andelen nya fastanställningar är högre i småföretag. Dessutom sparkas färre fast anställda i de minsta företagen i krisens spår.

FöretagarFörbundets granskning visar att andelen tillsvidare nyanställda i företag med mellan en och nio anställda var 4 procent under första kvartalet 2009 . Andelen tillsvidare avgångna (de som halft tillsvidareanställning och slutat) var 2,7 procent.

Som jämförelse var andelen tillsvidare nyanställda i storföretag (företag med fler än 200 anställda) 1,7 procent, medan andelen avgångna tillsvidareanställda var 4,1 procent. Det är inte bara när det gäller tillsvidareanställningarna som de minsta företagen klarar sig bäst. Även sett till sjukskrivningarna uppvisar de minsta företagen sedan länge drastiskt mycket bättre statistik än storföretag och offentlig sektor. Den trenden håller i sig även detta kvartal.

”Att småföretagen är en stabilare källa till fasta jobb än de stora företagen är bra. Men frågan är hur länge de kan hålla ut i det tuffa läge vi ser nu utan lättnader.”, kommenterar FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr