Centern: En ny svensk modell för småföretagen?

svensk_modell-1242113835650Centerpartiet har nu kommit med ett nytt stort paket som ska ge Sverige en ”ny svensk modell” för både arbetsmarknad och ekonomi. Från FöretagarFörbundets sida tycker vi att det finns många förslag i Centerns lista som borde gå vidare från pappersstadiet till praktisk politik.

Vad är det då vi tycker om i det nya Centerpaketet? Särskilt är det de offensiva satsningarna, till exempel viljan att utmana även på områden som arbetsrätt, där diskussionen av politiska skäl somnat in de senaste åren. FöretagarFörbundet har länge drivit på för just det som Centern nu föreslagit: Att slopa turordningsreglerna i LAS för företag med färre än tio anställda.

Den långsiktiga viljan att sänka arbetsgivaravgifterna, med sänkta egenavgifter som ett första steg är också ett mycket bra mål, som direkt skulle underlätta för de flesta svenska småföretag. Likaså är ett avskaffande av de onödigt krångliga reglerna för beskattning av fåmansföretag en orsak till det höga samlingsbetyget.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr