generationsskifte_webb_188-1240819286838Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera sig. Eftersom ägaren och företagsledaren är samma person i de flesta företag innebär detta att pensionering kan leda till att hela företaget försvinner med minskande sysselsättning och försämrad samhällsservice som följd.

I en ny rapport från FöretagarFörbundet redovisas att situationen förvärrats sedan dess. Var femte företagare är nu över 60 år. Behovet av en föryngring inom näringslivet har aldrig varit större.

Allra värst är situation i Skåne och Västra Götalands län. Att ägarskiftena sjunker under en period då de borde vara fler än någonsin gör att läget är akut.

I rapporten ges fem förslag på åtgärder som kan bidra till att vända utvecklingen:
– Blocköverskridanden överenskommelse om att inte återinföra förmögenhetsskatten
– Införande av starta-eget lån vid företagsköp för arbetslösa
– Snabbt införande av uppskjuten reavinstbeskattning vid återinvesteringar i onoterade bolag
– Skattegynnat sparande för företagsköp
– Utvidgade möjligheter för Almi att finansiera företagsköp

Läs rapport

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.