Räddad från nedläggning vid generationsskifte

generationsskifte_webb_188-1240819286838Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera sig. Eftersom ägaren och företagsledaren är samma person i de flesta företag innebär detta att pensionering kan leda till att hela företaget försvinner med minskande sysselsättning och försämrad samhällsservice som följd.

I en ny rapport från FöretagarFörbundet redovisas att situationen förvärrats sedan dess. Var femte företagare är nu över 60 år. Behovet av en föryngring inom näringslivet har aldrig varit större.

Allra värst är situation i Skåne och Västra Götalands län. Att ägarskiftena sjunker under en period då de borde vara fler än någonsin gör att läget är akut.

I rapporten ges fem förslag på åtgärder som kan bidra till att vända utvecklingen:
– Blocköverskridanden överenskommelse om att inte återinföra förmögenhetsskatten
– Införande av starta-eget lån vid företagsköp för arbetslösa
– Snabbt införande av uppskjuten reavinstbeskattning vid återinvesteringar i onoterade bolag
– Skattegynnat sparande för företagsköp
– Utvidgade möjligheter för Almi att finansiera företagsköp

Läs rapport

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr