Bara i de minsta företagen skapas nya fasta jobb. I den nya kortrapporten “Småföretagen anställer när andra drar ner” visar FöretagarFörbundet att det bara är i företagen med färre än tio anställda som de fasta anställningarna ökar. Undersökningen baseras på den nya sysselsättningsstatistiken för första kvartalet 2009 från Statistiska Centralbyrån.

Det är inte bara det att andelen nya fastanställningar är högre i de minsta företagen. Dessutom sparkas färre fast anställda i de minsta företagen i krisens spår.

FöretagarFörbundets granskning visar att andelen tillsvidare nyanställda i företag med mellan en och nio anställda var 4 procent under första kvartalet 2009 .

Andelen tillsvidare avgångna (de som haft tillsvidareanställning och slutat) var 2,7 procent.

Som jämförelse var andelen tillsvidare nyanställda i storföretag (företag med fler än 200 anställda) 1,7 procent, medan andelen avgångna tillsvidareanställda var 4,1 procent.

Det är inte bara när det gäller tillsvidareanställningarna som de minsta företagen klarar sig bäst. Även sett till sjukskrivningarna uppvisar de minsta företagen sedan länge drastiskt mycket bättre statistik än storföretag och offentlig sektor. Den trenden håller i sig även detta kvartal.

-Att småföretagen är en stabilare källa till fasta jobb än de stora företagen är bra. Men frågan är hur länge de kan hålla ut i det tuffa läge vi ser nu utan lättnader, kommenterar FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin.

För mer information:

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

Arvid Malm, Näringspolitisk sekreterare Tel: 0704-83 66 71 e-post: arvid.malm@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.