När Miljöpartiet presnterade sin skuggbudget så var småföretagarna en av de grupper som partiet vill gynna. En sänkt bolagsskatt, dock bara med 1 procent och en generell sänkning av arbetsgivaravgiften. Men viktigast av allt är att MP vill avskaffa sjuklöneansvaret helt.
“För den enskilde småföretagaren betyder vårt förslag mindre pappersarbete, ökad ekonomisk trygghet då en anställd blir sjuk samt sänkt skatt. För en företagare med fem anställda minskar kostnaden med 101 000 kronor per år. Även om vi räknar bort den kostnad som vår höjning av bensinskatten ger får företagaren en förbättrad lönsamhet på 98 000 kronor per år.”, skriver Åsa Romson och Per Bolund på SvD Brännpunkt.

Läs mer om MP:s förslag

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.