Regeringsförslag i linje med FF-förslag

Annie-Loof-foto-Johan-Odmann-1347529457779Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks från dagens 26,3 procent till 22 procent den 1 januari 2013. Denna sänkning beräknas kosta ca 16 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder ska finansieras av skärpta avdragsreglerna för interna räntor, så kallade räntesnurror.
Regeringens motiv är att Sverige ligger över genomsnittet i OECD och EU idag. Flera EU-länder har aviserat att de är på väg att sänka skatten, till exempel Storbritannien. EU-genomsnittet är 23,4 procent och Sverige skulle då hamna under detta.
– Sjävklart är det en välkommen sänkning. I många fall är bolagets vinst också det som används för investeringar och då är det bra att företagen får behålla mer av den, säger Mats Assarsson, ordförande i FöretagarFörbundet.

Dessutom förelås ett investeraravdrag för att öka tillgången på kapital, främst i nystartade och växande företag. Kostnaden för avdraget uppgår till 800 miljoner kronor och kommer tidigast att införas den 1 september 2013 eftersom förslaget först måste godkännas av EU-kommissionen.
– Det här är en fråga vi drivit länge. Hoppas att förslaget kan bli verklighet och att inriktningne blir mot småföretag.

Slutligen satsas 35 miljoner på att stärka rättssäkerheten i Skattefrågor för företag. Skatteverket får i uppdrag att se över vilka åtgärder verket kan vidta för att förbättra servicen, informationen och kommunikationen till företag samt även förbättra processföringen för ökad enhetlighet.
Målet är att öka kvaliteten på avgörandena och förkorta handläggningstiderna i skattemål i domstol genom specialisering. Dessutom att förbättra systemet med bindande förhandsbesked i skattefrågor.
– När det gäller rättssäkerheten i skattefrågor och handläggningstiderna för skattemål finns det mycket att göra och det är glädjande att regeringen nu också ser behovet. Det finns alltför många exempel på hur småföretagare drivits i konkurs trots att de senare fått rätt, säger Mats Assarsson.

Läs mer om regeringens förslag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr