Sex av tio småföretagare drabbas av höjt bensinpris på grund av oroligheterna i Mellanöstern. Det visar en färsk undersökning från FöretagarFörbundet bland 1 200 svenska småföretagare.

– En stor andel av Sveriges hundratusentals småföretagare jobbar ute på fältet och sitter inte på ett kontor. Självklart påverkas de hårt av ökade bensinpriser, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Småföretagarna är ett slitstarkt släkte som ofta jobbar med små marginaler. En övervägande del är också enmansföretagare som lever med sitt företag dygnet runt. Småföretagarna har också just överlevt en finanskris och lågkonjunktur, och dessutom har de inte fått ta del av de räntesänkningar som privatpersoner fått uppleva under de senaste åren. En snabb och oväntad höjning av oljepriset slår hårt mot många företag. Inte minst på landsbygden där bilen än mer är ett måste för många företagare.

– Det handlar exempelvis om elektriker, flyttfirmor, snickare och inte minst åkerier som ofta jobbar med fasta priser och sitter ibland fast i långa kontrakt som de inte kan ändra. Ökade kostnader hämmar tillväxten i hela Småföretagarsverige. Därför behöver vi omedelbart sänka skatten på drivmedel.

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 22 och 23 februari 2010. Antal svarande: 1 200 företagare. Genomförd av Hero Kommunikation.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se