Fler än vart fjärde småföretag kommer troligtvis att anställa under 2011. Skulle var och en av dessa anställa en person innebär det att cirka 39 000 nya jobb skapas i Sverige[1]. Men utmaningen för småföretagarna är att få tag i rätt person med rätt kompetens. Det framkommer i en ny undersökning från FöretagarFörbundet där 1 500 småföretagare har tyckt till. Jämfört med för ett år sedan är fler positiva till att nyanställa.

– Småföretagen är Sveriges tillväxtmotor och de drar nu på allvar i gång jobbjakten runt om landet. Men vi skulle se betydligt fler nya arbetstillfällen om arbetsgivaravgiften sänktes, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Undersökningen visar också att av de småföretagare som är intresserade av att anställa, planerar nästan hälften att anställa en person på heltid. Omkring en tredjedel tror att de kommer heltidsanställda två eller fler personer. Tre av tio har intentionen att rekrytera en eller fler deltidsanställa under 2011.

Det vanligaste sättet för småföretagarna att komma i kontakt med jobbkandidater är via det egna nätverket av medarbetare, släkt och vänner. Därefter kommer spontanansökningar.

– Det är angeläget att förmedla till arbetssökande att spontanansökningar är oumbärliga för de hårt arbetande småföretagarna. Så det är bara att ligga på.

I ett litet företag är varje medarbetare en nyckelperson. Och en av småföretagens största utmaningar är att få tag i rätt person med rätt kompetens.

-De åtgärder som småföretagen spontant efterfrågar från politikerna för att underlätta ”match-makingen” är nya former av provanställningar, en effektivare arbetsförmedling och fler branschanpassade specialistutbildningar. ­­­­­­­­­­­­­­­­

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i FöretagarFörbundets medlemspanel av Hero Kommunikation mellan 31 januari och 3 februari 2011. Totalt fullföljde 1520 småföretagare webbenkäten.

Läs hela rapporten här.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

[1] Enligt uppgifter från SCB gällande 2009, fanns det 144 706 företag med 0-9 anställda med en omsättning över en miljon kronor. I FöretagarFörbundets undersökning svarade 27 procent av respondenterna att de Ja, absolut eller Ja, troligtvis kommer att anställa under 2011.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.