Debatten kring pensionsåldern och hur länge man ska tvingas jobba har rasat den senaste tiden efter att Fredrik Reinfeldt nämnde att man kanske kan tänka sig 75 år som en bortre ålder, att jämföra med idag då man kan ta ut allmän pension vid 61 år men samtidigt har rätt att arbeta kvar till 67 år.
Många blev upprörda över tanken på att tvingas jobba längre än de tänkt sig. När det gäller småföretagare verkar det dock finnas många som inte tänkt pensionera sig vid 65.
Drygt 28 procent av landets småföretagare tänker fortsätta jobba även efter att de fyllt 65 år, visar en undersökning som Visma SPCS gjort.
Samtidigt tänkte nästan 49 procent pensionera sig innan de fyllt 65.

Frågan är dock vad som händer med företagen när dessa ägare vill gå i pension. På Nya Affärer bloggar Anna Blomen om svårigheten för de som vill göra ett generationsskifte och hur det leder till att företag läggs ner när ägaren går i pension. Här finns det mycket att göra, inte minst när det gäller skattereglerna som exempelvis 3:12-reglerna.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.