I framtiden kan det bli dyrare för företag att bjuda kunder på lunch eller middag. I alla fall om Företagsskattekommittén får som den vill. De vill avskaffa avdragsrätten för representation.
– Eftersom avdragsrätten redan är ganska begränsad och innebär rätt stor administrativ kostnad för företagen, så blir inte inverkan så stor om den försvinner, säger kommitténs ordförande HG Wessberg till Metro.

Enligt uppgift från kommittén så kostar representationsavdragen staten runt 1,6 miljarder årligen. Kommittén vill i stället satsa på en skattekredit som ska gynna investeringar i småföretag.
Det verkar inte som om de tagit hänsyn till den ökade omsättning och därmed momsintäkter som representationsmiddagar ger upphov till inom restaurangbranschen. Dessutom är det tydligt att de som drabbas hårdast är småföretagarna. För ett litet företag är några tusenlappar per år i representation faktiskt en kostnad som i slutändan ger mindre pengar i löneuttag/vinst.
Snarare är det så att avdragsrätten borde vara större för att motsvara de reella kostnader som det kostar att äta middag med en kund. Skatteverket brukar ju påpeka vikten av att ta kvitto när du äter ute – avdragsrätten borde onekligen gynna detta…

Läs mer och se tv-inslag på SVT.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.